Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Bay......
Bay....

Là cảm giác của sự bồng bềnh, lâng lâng, không trọng lượng. Cảm giác của những gì tưởng như đang yêu. Mà em tin chắc rằng em đã yêu. Giữa một sự vững vàng, ổn định, đàng hoàng, ngay ngắn, và sự… đi lạc mong manh, chòng chành, liêu phiêu, cái nào đáng để ta gọi tên ra hơn?! Nói không yêu là nói dối. Mà nói yêu là… có tội (?). Bởi vậy nên em không “phát ngôn” thành “yêu” nữa, em chỉ nói bay.

Em bay. Bay. Bay…