Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Mong...


Và từ đó...
Cứ mong hoài mong mãi
Người tình thơ
Mãi mãi dệt nồng say
Bên cuộc đời
Vẫn cứ chung nắm tay
Không chỉ thơ
Cả bến bờ nhặt nhạnh

Đừng bao giờ
Để lời thơ tuyệt vọng
Hoài mưa lòng
Rồi ngóng đôi nơi
Vẫn gần đó
Mà hồn thấy xa vời
Lỗi nhịp đời
Với thơ lời
Oán trách.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Huế lòng...Em ơi bến Ngự đã hết Đông
Bến Xuân Giang sóng nhẹ xuôi dòng
Nhớ thương lại rộn về nơi ấy
Những khúc ru ca chiều bến sông
Thượng Tứ nắng lên tràn loang khắp
Đông Ba họp chợ ồn ào không
Lòng lại lỗi hẹn Cố Đô ấy
Bao giờ trở lại Vĩ Dạ mong.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Huế Dịu...


Nhớ em bên dòng Hương Giang
Nỗi nhớ chiều nay dịu dàng
Nhẹ như sương khói thầm tỏa
Cố Đô xuân đựng nắng vàng