Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Góc nhỏ cho anh
Anh quay về với góc nhỏ nơi tim

Bới kỷ niệm đi tìm hình bóng ấy

Trong ký ức còn đâu anh được thấy

Ánh mắt ai ướt vậy tím hoàng hôn
Anh

https://youtu.be/1arysWeypuI