Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Hứa đi anh..


Sẽ hứa với nhau bằng những nụ cười...

nếu có nỗi đau thì cùng nhau gánh sớt...