Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Suy ngẫm

LÂU LẮM MỚI GHÉ VÔ CĂN NHÀ BỎ HOANG, KHÔNG BIẾT ĐĂNG GÌ, THÔI THÌ MTL TREO CÁI HÌNH LƯỢM LẶT TRÊN MẠNG VẬY.