Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Ai hơn ai?

Răng nói với lưỡi:
 - Tao mà phập nhẹ 1 cái chắc mày đau lắm nhỉ?

Lưỡi trả lời:
 - Tao mà lỡ lời với ai thôi là 32 anh em mày rụng hết đấy con ạ.

Mồm chen vào:
 -Còn tao mà chạy tới hôn con nhỏ có chồng phía trước thì 2 thằng mày lẫn vào nhau là cái chắc!

Não kết thúc:
-
  -Im lặng hết đi không! Tao lao đầu vào tường cho chết cả lũ bây giờ...
:) :)
sưu tầm

5 nhận xét: